tingnasenliaraghidahigusreicabeet.co

shall agree with your phrase YES..

Category: DEFAULT

8 thoughts on “ Mijn Stervensure Nadert (K Gaf Mijn Alles Op Voor Jezus)

 1. Meztizil
  1 ’k Gaf mijn alles op voor Jezus, Al het and’re acht ik schâ, Wereldvreugd verdwijnt in ’t duister Bij het licht van Golgotha! Door mijn vrienden werd ’k verlaten En de wereld wierp mij uit, Maar mijn beste Vriend is bij mij, Als de paarlenpoort ontsluit. refrein: Mijn stervensure nadert, En de avondklok, zij luidt.
 2. Kigami
  'k Gaf mijn alles op voor Jezus 'k Geef mijzelf aan U volkomen 'k Geef nimmer op mijn Bijbel 'k Heb een boodschap van de Heer 'k Heb gehoord van een land 'k Heb geloofd in U, Heer Jezus 'k Heb lange gewandeld in droefheid en nacht 'k Ken een land aan d' overzijde 'k Moet de Heiland met mij hebben 'k Rust in mijns Heilands armen 'k Stond eens.
 3. Kazraramar
  'k Gaf mijn alles op voor Jezus. B ♫ Heil'gen waakt, het tijdstip nadert. ♫ Jezus alleen gaf Zijn leven voor mij. B ♫.
 4. Mazurisar
  „En Jezus gaf hun ten antwoord: ’Past op dat niemand u misleidt; want velen zullen komen op basis van mijn naam en zeggen: „Ik ben de Christus”, en zij zullen velen misleiden. Gij zult horen van oorlogen en berichten van oorlogen; ziet toe dat gij niet wordt verschrikt. Want deze dingen moeten geschieden, maar het einde is er nog niet.
 5. Grokree
  om alles op te geven en trouw Hem na te leven Jezus die langs de straten kwam Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven aan Zijn voeten nederleg zal mijn lied voor eeuwig wezen Komt nadert voor Zijn aangezicht, zingt een vrolijk lofgedicht. Lofzingt de Here, geducht in macht.
 6. Godal
  4 Dank U voor het kruis Heer, Dank U dat U stierf voor mij. U droeg al mijn schuld mijn pijn; nu ben ik rein; Uw liefde wast mij schoon. Dank U voor offer; vastgenageld aan het kruis. Liefdevol vergeeft U mij, U leeft in mij En omarmt mij als Uw zoon PREEK deel 2 (Arend) Brugwachter deel 2 ZINGEN Uw genade is mij genoeg (Opwekking ) met filmpje Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem met een.
 7. Mezisida
  Kerst Boodschap Het ware brood uit de hemel; Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft.
 8. JoJogis
  'k Gaf mijn alles op voor Jezus: Herbert Booth: Herbert Booth 'k Geef mijzelf aan U volkomen: Judson W. Van DeVenter: Winfield S. Weeden 'k Heb Mij een wacht op uw muur gesteld, o Jeruzalem! Isaac B. Woodbury 'k Heb U beloofd, o Jezus: John E. Bode: James W. Elliott 'k Heb een boodschap van de Heer: William A. Ogden: William A. Ogden 'k Heb.